PERLINIŲ DANIELIŲ PARKO LANKYMOSI TAISYKLĖS

Lankydamiesi “Perlinių danielių parke” patvirtinate, kad susipažinote su teritorijos vidaus taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis, bei su taisyklėmis supažindinti visus kartu su Jumis atvykstančius lankytojus

Vaikų apsilankymas galimas tik su tėveliais ar lydinčiais pilnamečiais asmenimis. Tėvai ar lydintys asmenys atsakingi už vaikų supažindinimą su taisyklėmis.

Už nepilnamečių grupės ir vaikų saugumą bei taisyklių laikymąsi atsako lydintis asmuo. 

“Perlinių danielių parke” yra laikomi laukiniai gyvūnai, kurių elgesio neįmanoma prognozuoti, todėl kiekvienas lankytojas patekęs į aptvarą prisiima visą atsakomybę už galimą turto sugadinimą, padarytą žalą sveikatai.

Lankytojas prisiima visas rizikas dėl galimų gyvūnų veiksmų, susižalojimų vaikšant ar bėgiojant  aptvare,  naudojantis parko inventoriumi

Aptvare yra įvairiausių gyvų organizmų, kurie į aptvarą patenka iš laukinės gamtos (lapės, voverės, gyvatės, žalčiai, varlės, erkės ir kiti). Lankytojas prisiima visą atsakomybę už savo ir kartu atvykusių lankytojų saugumą aptvaro viduje.

Mes turime teisę neįleisti asmenų į Perlinių danielių parką, jei:

  • asmuo nėra rezervavęs laiko iš anksto;
  • jei yra nepilnametis asmuo be lydinčio žmogaus;
  • jei asmuo nesutinka laikytis taisyklių;
  • jei asmuo yra apsvaigęs.

 Parko teritorijoje draudžiama:

  • atsivesti savo gyvūnus;
  • rūkyti;
  • šūkauti ar kitaip kelti triukšmą;
  • neštis aštrius ir degius daiktus;
  • Kurti ugnį ne laužavietėje ar kepsninėje
  • Gaudyti, baidyti gyvūnus

Griežtai draudžiama įeiti arba išeiti ne pro įėjimo vartelius (pažymėta ĮĖJIMAS), atidaryti tarpinius aptvarų vartus arba vartelius. Atidarius vartus ar išleidus gyvūnus, bauda 1000 eurų už vieną paleistą gyvūną.

Jei gyvūnai yra erzinami, gainiojami ar keliamas triukšmas, mes turime teisę išprašyti konkretų lankytoją ar lankytojus iš parko teritorijos.

Negalima palikti asmeninių daiktų be priežiūros, šiukšlinti ar gadinti parko turtą.

Parke įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

Informuojame, kad nesilaikant taisyklių, Perlinių danielių parko darbuotojai neatsako už pasekmes. Vaikams nesilaikant taisyklių, visa atsakomybė tenka juos lydintiems asmenims. Miško flora ir fauna nėra atsakinga už žalos atsiradimą ir atlyginimą, kuris kilo dėl taisyklių nesilaikymo ar netinkamo jų laikymosi, asmens neatsargaus ar pavojingo elgesio.